Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Joanna Marnik
Wykaz publikacji
W czasopismach
 • Marnik J., Englert-Bator A.: Tworzenie i rozwijanie multimedialnego paszportu komunikacyjnego, [w:] Edukacja-Technika-Informatyka 1/27/2019, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, 149-156, ISNN 2080-9069, ISNN 2450-9221 online, DOI: 10.15584/eti.2019.1.19
 • Wysocki M., Marnik J., Kapusciński T., Oszust M., Warchoł D., Komercjalizacja badań naukowych na przykładach wizyjnych systemów SyKoMi i BlinkMouse wspomagających osoby niepełnosprawne, [w:] Makowiec M., Mikuła B., Ortyl-Pietruszka A., Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2018, 205-218, ISBN: 978-83-946633-6-0, ISBN: 978-83-946633-7-7 (online)
 • Marnik J., Marczykowska I.: Przegląd rozwiązań umożliwiających komunikowanie się niemówiących dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, [w:] Myszka A., Oronowicz-Kida E.: Głos-Język-Komunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 , 67-86, ISBN 987-83-7996-213-6
 • Marnik J., Samolej S., Kapuściński T., Oszust M., Wysocki M.: Using Computer Graphics, Vision, and Gesture Recognition Tools for Building Interactive Systems Supporting Therapy of Children, [in:] Hippe Z. S., Kulikowski J., Mroczek T.: Human-Computer Systems Interaction:Backgrounds and Applications 2, Series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Part1, Vol. 98, ISBN 978-3-642-23186-5, Springer, 2011, 539-553
 • Kapuściński T., Marnik J., Wysoki M.: Rozpoznawanie gestów rąk w układzie wizyjnym, PAK, 1, 2005, str.56-59
 • Marnik J., Wysoki M.: Hand Posture Recognition Using Mathematical Morphology, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Tom 16, z. 4, str. 279-293, 2004
 • Marnik J.: Komputerowe rozpoznawanie znaków Polskiego Alfabetu Palcowego, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, tom 11, zeszyt 2, 1999, str. 157-169
 • Kapuściński T., Marnik J., Wysoki M.: Problematyka rozpoznawania gestów wykonywanych rękami, Pomiary Automatyka Kontrola, 8, 1999, str. 22-25
 • Marnik J.: Narzędzia morfologii matematycznej do analizy cech obiektów, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, tom 10, zeszyt 2, 1998, str. 57-74
W materiałach konferencji międzynarodowych
 • Marnik J.: BlinkMouse - On-Screen Mouse Controlled by Eye Blinks, Information Technologies in Biomedicine, Volume 4, Advancs in Intelligent and Sosft Computing, Volume 284, 2014, pp. 237-248
 • Marnik J., Samolej S., Kapuściński T., Oszust M., Wysocki M., Szczerba P. and Ogorzałek P.: Computer vision and graphics based system for interaction with mentally and physically disabled children, 3rd International Conference on Human System Interaction, Rzeszow 2010
 • Marnik J.: Hand Shape Recognition for Human-Computer Interaction, [in:] K. A. Cyran et al. (Eds.), Man-Machine Interactions, Series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 59, Springer, 2009, 95-102.
 • Marnik J., Szela M.: Multimedia program for teaching autistic children, [in:] E.Piętka, J. Kawa (Eds.), Information Technologies In Biomedicine, Series: Advances in Soft Computing, Vol. 47, Springer, 2008, 505-512.
 • Marnik J.: The Polish Finger Alphabet Hand Postures Recognition using Elastic Graph Matching, [in:] M. Kurzyński et al. (Eds.), Computer Recognition Systems 2, Series: Advances in Soft Computing, Vol. 45, Springer, 2007, 454-461.
 • Marnik J., Kapuściński T., Wysocki M.: Polish Finger Alphabet Signs Recocnition, 45th International Scientific Colloquium Illmenau Technical University, Illmenau (Ger), 2000, str. 61-66
 • Wysocki M., Podsiadło M., Marnik J.: Transputer based motion planning of laboratory mobile robot, Proceedings of the 2nd International Scientific Colloquium CAE Techniques, Bielefeld 1995, Germany, 279-286
 • Wysocki M., Kwolek B., Świder K., Marnik J.: Computer interpretation of visual data: laboratory applications for control engineering education, Proceedings of the first International Scientific Colloquium CAE Technigues, Rzeszów 1994, 263-270
W materiałach konferencji krajowych
 • Marnik J., Oszust M.: Rozpoznawanie statycznych gestów dłoni na potrzeby interfejsów człowiek-komputer, [w:] L. Trybus, S. Samolej (Eds.), Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, ISBN 978-83-206-1822-8, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011, s. 573-582
 • T. Kapuściński, J. Marnik, M. Wysocki, Problemy rozpoznawania polskiego języka migowego w układzie wizyjnym, V Sympozjum Naukowe „Techniki Przetwarzania Obrazu”, Serock, 16-18 listopada, s.140-151, 2006
 • J. Marnik, M. Wysocki, Wykorzystanie morfologii matematycznej i sieci neuronowych do rozpoznawania kształtu dłoni, Mat. VI KKNT Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP’03, Władysławowo 2003, 525-530.
 • Marnik J., Kapuściński T., Wysoki M.: Rozpoznawanie skóry ludzkiej na obrazach cyfrowych, Mat V KKNT Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Łagów Lubuski, 2001, str. 279-282
 • Kwolek B., Wysocki M., Marnik J.: Współpraca systemu MATLAB z układami transputerowymi, I Konf. Użytkowników MATLAB-a, Kraków, 1995, 258-261
W książkach
 • J. Marnik, ,,Rozpoznawanie znaków Polskiego Alfabetu Palcowego”, [w:] ,,Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych”, StatSoft Polska, Warszawa- Kraków 2003, str. 51-66
 • J. Marnik, ,,Rozpoznawanie znaków Polskiego Alfabetu Palcowego z wykorzystaniem morfologii matematycznej i sieci neuronowych”, [w:] ,,Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II”, StatSoft Polska, Kraków 2003, str. 235-240
Materiały dydaktyczne
 • M. Wysocki, J. Marnik, T. Kapuściński, Wizja komputerowa. Materiały pomocnicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004
Monografie
 • M. Wysocki, T. Kapuściński, J. Marnik, M. Oszust, Rozpoznawanie gestów wykonywanych rękami w systemie wizyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011
red. Joanna Marnik
Osiągnięcia i nagrody
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej i. Ignacego Łukasiewicza a uzyskanie patentu "Układ wspomagający komunikowanie się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi i sposób wspierania takiego komunikowania się", 12 sierpnia 2020 r.
 • Medal "Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza", październik 2019 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 16 lipca 2015
 • Silver medal for invention: BlinkMouse - on-screen mouse controlled by eye blinks (Wizyjna myszka ekranowa BlinkMouse obsługiwana za pomocą mrugnięć), International Exhibition of Economics and Scientific Innovations INTARG 2015, Cracov, 26 June 2015
 • The Best Paper Award in the area of Education and Training, HSI 2010 3rd International Conference on Human System Interaction, Rzeszów, Poland 2010
 • 3-cia nagroda za prezentację The Polish Finger Alphabet Hand Postures Recognition Using Elastic Graph Matching na 5-tej Międzynarodowej Konferencji CORES 2007
 • Brązowy Krzyż Zasługi, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 6 listopada 2006
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za zbiór materiałów dydaktycznych dla studentów kierunku „informatyka”, grudzień 2005
 • Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wyróżnioną pracę doktorską, lipiec 2003.

Patenty i licencje

red. Joanna Marnik
 • Licencja niewyłączna na korzystanie z aplikacji BlinkMouse dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO, 2017
 • Kapuściński T., Marnik J., Oszust M., Warchoł D., Wysocki M.: Układ wspomagający komunikowanie się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi  i sposób wspierania takiego komunikowania się, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, patent nr PL 231664 B1, 25.03.2019

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję